Szkoła zostanie zamknięta

Dodany przez Agata dnia 22 marca 2011. Aktualności

Na sesji (23.02.11r) Rada Miejska w Środzie Śląskiej zdecydowaną większością głosów podjęła m.in. uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie. Placówka zostanie zamknięta z ostatnim dniem sierpnia br.

szkoa_kryniczno

Decyzja została podjęta w zgodzie z zapisami ustawy o systemie oświaty, dającej organom prowadzącym możliwość likwidacji szkół z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Zamiar likwidacji SP został podyktowany względami demograficznymi (bardzo mała liczba uczniów), złym stanem technicznym budynku (konieczność gruntownego remontu dachu, elewacji i stolarki okiennej), dużymi kosztami utrzymania szkoły nieproporcjonalnymi do ilości uczniów. Nie bez znaczenia była, zdecydowanie gorsza od tej, jaką oferują istniejące na terenie gminy zespoły szkół, baza dydaktyczna – m.in. brak sali gimnastycznej, boiska, pracowni komputerowej.

Szkoła podstawowa w Krynicznie zostanie zamknięta z ostatnim dniem sierpnia br. Uczniowie naukę będą kontynuować w Zespole Szkół w Rakoszycach, 5 km od Kryniczna. Dzieci z Kryniczna, Jugowca, Wojczyc i Gozdawy będą do szkoły dowożone nieodpłatnie autobusami. Budynek po szkole w Krynicznie ma być przeznaczony na mieszkania komunalne. Personelowi szkoły nie gwarantuje się zatrudnienia w innych szkołach na terenie gminy.

kryniczno-szkola

Dzieci z Kryniczna, Jugowca, Wojczyc i Gozdawy naukę będą kontynuować w Zespole Szkół w Rakoszycach.

Uchwałę „likwidacyjną” Rada przyjęła trzynastoma głosami „za” przy dwóch wstrzymujących się.

(tekst i fot. Wydz. PRG)

Źródło : Gazeta Roland

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY