Historia koscioła katolickiego

Ufundowany został przez Georga von Kramsta z Chwalimierza. Został zaprojektowany przez Felixa Henryego.

Kościół jest w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Orientalny, jednonawowy z pięciobocznym prezbiterium i oskarpowaną diagonalnie wieżą od zachodu, murowany licowany cegłą. Dach na nawie dwuspadowy, na prezbiterium pięciospadowy, na wieży iglica ośmioboczn , kryte blachą. Iglica zwieńczona sterczyną z kulą i krzyżem. Na murze wystający nad dach od strony prezbiterium również krzyż. W narożnikach przy wieży ćwierć koliste ryzality. Okna zamknięte półkoliście obramowane ze zwornikami. Gzymsy wieńczące. W zewnętrzne ściany kościoła wbudowane są trzy płyty grobowe z XVIIw. von Falkenhaynów oraz von Gentreichów. Wyposażenie kościoła z XIX i XX wieku. Wokół kościoła znajduje się cmentarz ogrodzony (informacja nieaktualna ) współczesnym płotem stalowym ażurowym. Zachowało się na nim kilka nagrobków z XIX i początku XX wieku.

Na zachód od kościoła kaplica grobowa , na której ścianach znajdują się:

 • Epitafium Carla Christopha von Lesta z II połowy XIX w.
 • Dwie płyty z całopostaciowymi płaskorzeźbami mężczyzny i kobiety z okresu renesansu

W zachodnim narożniku cmentarza znajduje się krzyż pokutny typu maltańskiego o wymiarach 71x77x32cm z granitu.

Siedzibą urzędu parafialnego jest Kulin. Proboszczem tutejszej parafii jest ks. Leszek Woźny.

Wcześniej urząd proboszcza sprawowali od 1946 r:

 • ks. Adam Dziedzic
 • ks. Stanisław Kotoski
 • ks. Cyprian Świątek
 • ks. Roman Kojder
 • ks. Bolesław Kostka
 • ks. Edward Tużnik
 • ks. Edward Ogrodowicz
 • ks. kanonik Ryszard Cyman
 • ks. Andrzej Plewa
 • ks. Andrzej Lignar
 • ks. Leszek Woźny
 • ks. Mieczysław Kinaszczuk
 • ks. Paweł Stypa

Na wschód od kościoła stoi budynek (kiedyś zajmowany przez OSP) w formie rotundy z końca XX wieku. Murowany, tynkowany, z dachem stożkowym zwieńczonym sterczyną z kulą.