Zespół dworski

dworek

Dwór z około 1800 r. przebudowany w XX w., jednopiętrowy, murowany, tynkowy, dach czterospadowy. W elewacjach zachodnich i południowych wejścia w środkowych częściach wydzielonych czterema pinastrami w porządku doryckim.

Historia zespołu dworskiego - Rakoszyce

Wejścia półkoliście zamknięte, nad wejściem zachodnim tarcza herbowa Dobschutzów.

Historia zespołu dworskiego - Rakoszyce

W latach 1972-1995 zespół użytkowany był przez PGR. Po wyremontowaniu mieściło się tam przedszkole oraz klub. Niestety w roku 1984 został dotkliwie zniszczony w wyniku pożaru. Podjęto prace remontowe, które jednak nie zostały zakończone. Z powodu raku funduszy budynek został zaniedbany, zniszczony i rozgrabiony.

Historia zespołu dworskiego - Rakoszyce

Na wschód od dworu znajdował się 3 hektarowy park założony w XIX w. W stylu angielskim. W drzewostanie znajdziemy tu: dęby, graby, kasztanowce, klony, lipy, rubinie, sosny i topole. Przy południowej stronie pałacu rośnie lipa drobnolistna licząca około 500 lat, ponad 5 metrów obwodu i ponad 25 metrów wysokości (wg opisu z 1933); z podciętą koroną, wewnątrz trochę spróchniała, dawniej znajdowała się na niej tabliczka z wierszem. Na skraju parku znajduje się niewielki prostokątny staw. W czasie, gdy w pałacu znajdowało się przedszkole, w parku urządzony był plac zabaw dla dzieci. Niestety po zlikwidowaniu przedszkola nikt nie zajmował się parkiem, kompleks zabawowy powoli został zniszczony, a park zarośnięty i zupełnie zaniedbany. Na teren zespołu dworskiego prowadzi brama o formach neogotyckich z początku XIX wieku.

Historia zespołu dworskiego - Rakoszyce