Konkurs ”Pożyteczne wakacje 11”

Dodany przez Mariusz dnia 12 kwietnia 2011. Konkursy

Pożyteczne wakacje 11
Fundacja Wspomagania Wsi

ogłasza konkurs

„Pożyteczne wakacje 11”


Tegoroczny konkurs ma na celu pogłębienie związków mieszkańców wsi z ich miejscem zamieszkania. Nawet najmniejsza wieś może być dumna z dokonań swoich mieszkańców oraz z miejsc pięknych ze względu na walory środowiska naturalnego.

W ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 11” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji w czasie wakacji letnich 2011, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców. Hasłem tegorocznego konkursu wakacyjnego jest  „Wizytówka mojej miejscowości”.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.

Łączna pula nagród wynosi 400.000,00 zł.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich domach, spędzenia tego czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych…

Oczekujemy projektów, które będą przewidywały działania mające na celu ukazanie, podkreślenie lub przypomnienie wszystkiego, co może stanowić i świadczyć o wyjątkowości i charakterze danej miejscowości, być powodem dumy jej mieszkańców.

Nadesłane projekty powinny przewidywać zajęcia wypoczynkowe i rozrywkę, a także, co bardzo ważne, praktyczne zajęcia, których tematem będzie uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sposób traktowania zwierząt domowych i gospodarczych przez nich samych i dorosłych.

Nie oczekujemy projektów, które będą związane z powszechnie znanymi obiektami kultury materialnej i środowiska opisanymi w przewodnikach lub w opisach miejscowości zamieszczonych w Internecie.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, lokalne organizacje religijne i organizacje młodzieżowe, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, biblioteki znajdujące się poza miejscowością gminną, niepubliczne placówki muzealne, i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

Harmonogram konkursu

do 6 maja (decyduje data stempla pocztowego) składanie wniosków,

do 15 czerwca – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji,

do 1 lipca wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie,

przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację,.

do 1 września – realizacja projektów

do 28 września złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji.

Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 2011” należy przesyłać na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

z dopiskiem „Pożyteczne wakacje 2011”

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75 Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe:

jplater@fww.org.pl

jleopold@fww.org.pl

 

Źródło: www.witrynawiejska.pl

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY