Zespół Szkół w Rakoszycach ma nowego patrona !

Dodany przez Agata dnia 1 listopada 2010. Wydarzyło się

Uroczystość nadania szkole w Rakoszycach (w gminie Środa Śląska) imienia „Sybiraków” była największym świętem w historii placówki.

18 września 2010 roku o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez biskupa Józefa Pazdura. Następnie uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście z II Batalionem Łączności na czele, udali się na teren boiska szkolnego, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.

Zespół Szkół w Rakoszycach ma nowego patrona !

Tu właśnie burmistrz Środy Śląskiej, pan Bogusław Krasucki, prezes Związku Sybiraków pan Ryszard Ćwikliński oraz dyrektor Zespołu Szkół pani Maria Jaskóła, odsłonili tablicę pamiątkową, na której widnieje napis: „Jeśli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas”. Apel ku czci poległych na „nieludzkiej ziemi” odczytał kapitan Jan Fabisiak.

Kolejna część obchodów odbyła się w sali gimnastycznej. To właśnie tutaj przedstawiciele rodziców przekazali sztandar społeczności szkolnej. Ponadto przyznano „Odznakę Honorowego Sybiraka” . Odznaczono nią panią dyrektor Marię Jaskółę, panią wicedyrektor Jadwigę Cielińską, panią Jolantę Klimkiewicz oraz pana dyrektora ZOPO Krzysztofa Perygę. „Krzyż Zesłańców Sybiru” otrzymał p. Marian Ekiert, a medal „Pro Memoria” p. Bogusław Krasucki. Część oficjalną zakończył spektakl przygotowany przez uczniów gimnazjum.

Zespół Szkół w Rakoszycach ma nowego patrona !

Wśród zaproszonych gości można było dostrzec wielu Sybiraków oraz wspomnianego prezesa Związku Sybiraków w Środzie Śląskiej pana Ryszarda Ćwiklińskiego, pana Bolesława Filaka – wiceprezesa Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i pana Włodzimierza Kowalczyka – członka Zarządu Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Zespół Szkół w Rakoszycach ma nowego patrona !

Uroczystość swoją obecnością uświetnili także: prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych pani Gabriela Bogucka, prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej pan Tadeusz Ek, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów pani Maria Adamowicz, starosta powiatu średzkiego pan Sebastian Burdzy, sekretarz gminy Kostomłoty pani Maria Mamzer – Żurek, przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sozański, przewodniczący Rady Powiatu i Radnych pan Zbigniew Biliński, komendant Straży Pożarnej pan Zenon Meusz, komendant Policji w Środzie Śląskiej inspektor Andrzej Słowik, komendant ZHP Aleksander Nowogórski, prezes OSP w Rakoszycach pan Jan Gnatowski, starszy wizytator K.O. we Wrocławiu pani Grażyna Grzywa, dyrektor ZOPO pan Krzysztof Peryga oraz dyrektorzy szkół i placówek współpracujących ze szkołą. Na uroczystości nie mogło także zabraknąć pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół.

Dzień 18 września 2010 r. pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.

Źródło: Gazeta Roland „Zespół Szkół w Rakoszycach ma nowego patrona”

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY