Radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie

Dodany przez Agata dnia 1 grudnia 2014. Aktualności

Podczas pierwszej sesji inaugurującej kadencję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej na lata 2014-18 nowo wybrani radni odebrali z rąk przewodniczącej Komisji Wyborczej Beaty Wysockiej zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie.

Oto jego rota: Wierny Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. (Tak mi dopomóż Bóg.)

Obrady poprowadził przewodniczący – senior, którym został radny poprzedniej i obecnej kadencji, Stanisław Rajczakowski. Nieco stremowany, o czym sam przyznał, gładko przeszedł przez wszystkie przepisy o samorządzie gminnym, po czym przystąpiono do najważniejszego, czyli wyboru nowego przewodniczącego RM.

W tym miejscu warto przypomnieć, iż do rady weszło ośmiu kandydatów z Listy Samorządowej Nasza Gmina oraz siedmiu kandydatów z KWW Samorządowcy Razem dla Ziemi Średzkiej, a więc tych, którzy startowali z wyłonionym we wczorajszych wyborach na Burmistrza Środy Śl. Adamem Rucińskim.

Po wybraniu członków komisji skrutacyjnej (Stanisław Sendyka, Jerzy Kryciński, Mieczysław Łabatczyk) na funkcję przewodniczącego rady zaproponowano dwie kandydatury: Jerzego Finka (Klub „Razem”) oraz Krzysztofa Wnęka (Klub „Nasza Gmina”). Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po przygotowaniu kart do głosowania w wyborach tajnych ośmioma głosami do siedmiu nowo wybranym przewodniczącym Rady Miejskiej został Krzysztof Wnęk.

– Liczę, że moja osoba będzie w radzie łączyć dwa ugrupowania – powiedział przewodniczący Wnęk. – Widzimy, że zarysował się wyraźny podział i sprawą moją jest, aby tak prowadzić obrady, żeby wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się co do spraw merytorycznych a nie ideologicznych. Czekają nas trudne czasy. Przez niedługi czas będziemy mogli już zabiegać o środki zewnętrzne. Dlatego życzę wam, aby nasze obrady były owocne i aby przeważała rzeczowość, a nie spory przynależnościowe do jednej czy drugiej opcji.

Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o wybór swoich zastępców, a także ustalenie składu osobowego komisji stałych, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. Także przyjęcie sprawozdania burmistrza o stanie gminy.

Statut gminy przewiduje na funkcje wiceprzewodniczących dwie osoby. Przystępując do wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego rady padły dwie kandydatury. Klub radnych „Nasza Gmina” zaproponował Mirosława Skórę, a Klub „Razem” kandydaturę Jerzego Krycińskiego. Wcześniej powołano także komisję skrutacyjną w składzie S. Sendyka, Z. Kruszelnicki i A. Hibner.

Po dokonaniu tajnego głosowania pierwszym wiceprzewodniczącym RM przy przewadze ośmiu głosów został Mirosław Skóra. Po głosowaniu na drugiego wiceprzewodniczącego wyłoniono zgłoszonego przez Klub „Nasza Gmina” radnego Kazimierza Grabowieckiego. Również i on otrzymał osiem głosów. Tak też prezydium Rady Miejskiej obsadzone zostało przez radnych z Klubu „Nasza Gmina” ku wyraźnemu niezadowoleniu radnych z Klubu „Razem”, z którego ktoś głośno powiedział „i to jest ta współpraca”.

Między głosowaniami zastępca burmistrza Mirosław Baraniecki złożył w imieniu burmistrza sprawozdanie o stanie gminy, przytaczając dane ilościowe i wykonane zadania rzeczowe w minionej kadencji samorządu.

Ustępujący burmistrz Bogusław Krasucki osobiście przedstawił nowo wybranym radnym kierowników wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy. Każdy z nich powiedział o swoim wykształceniu (przeważało zarządzanie oraz prawo), stażu pracy oraz zajmowanym stanowisku.

– To bardzo dobra kadra. Razem pracowaliśmy na wspólny sukces. W swojej pracy okazali się znakomitymi fachowcami i dobrymi współpracownikami. Taka kadra to prawdziwy skarb – powiedział burmistrz.

Abstrahując od dokonanych wyborów w samej radzie, zarysowany podział, a więc siedmiu radnych Adama Rucińskiego do ośmiu radnych Bogusława Krasuckiego jak na razie nie daje temu pierwszemu komfortu współpracy z radą, w której ma obecnie mniejszość. Oczywiście jeszcze wszystko może ulec zmianie. Wszak radni to tylko ludzie, tyle że wybrani. Czy dochowają wierności złożonemu przyrzeczeniu? Wkrótce się okaże.

Źródło: Gazeta Roland

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY