Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie

Dodany przez Agata dnia 2 sierpnia 2010. Aktualności

Od 5 Stycznia 2010r. w miejscowości Rakoszyce w gminie Środa Śląska, w ramach Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki, realizowany jest projekt pn. „Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie”.

Pomysł realizacji projektu zrodził się wśród samych uczestników, którzy zgłosili zapotrzebowanie, aby w ramach działalności statutowej świetlicy wiejskiej w Rakoszycach oraz na bazie jej lokalu i wyposażenia zorganizować zajęcia dotyczące wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dziennikarstwa i fotoreportażu prasowego oraz techniki fotografii. W ramach projektu przygotowano szczegółowy konspekt, opracowując tematy, które celowo zostały dobrane tak, aby wszyscy uczestnicy warsztatów mogli w sposób ciekawy i zrozumiały nabyć podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne.

W tym też celu utworzono dwie grupy uczestników warsztatów: grupę dorosłych, pracujących w liczbie 10 osób oraz grupę młodzieży uczącej się, także w liczbie 10 beneficjentów.

W ramach prowadzonych zajęć wszyscy uczestnicy mają możliwość zapoznać się zarówno z wiedzą teoretyczną, dotyczącą pracy dziennikarskiej i technik fotoreporterskich, jak również nabyć umiejętności praktyczne. Wiedza teoretyczna obejmuje podstawową edukację w temacie środków masowego komunikowania, tworzenia i przetwarzania informacji, technik informacyjnych i umiejętności publicystycznych.

Wśród osób dorosłych, pracujących zawodowo wiedza ta staje się atrakcyjna, gdyż pozwala na poznanie zaplecza, rządzącego światem szeroko pojętych masmediów w dobie społeczeństwa informacyjnego. Z kolei dla młodzieży szkolnej: gimnazjalnej i licealnej daje ona podstawy do skonkretyzowania wyboru przyszłego zawodu poprzez wyrażenie woli kształcenia się w takich dziedzinach jak: komunikacja społeczna, dziennikarstwo, politologia oraz we wszelkich innych dyscyplinach i interdyscyplinach humanistycznych.

Dla obu grup ważnym akcentem jest poznanie podstawowych, bo wywodzących się z prawa międzynarodowego i rodzimego konstytucyjnego, zasad prawnych dotyczących wolności słowa, wyrażania myśli i przekonań, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Również aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, włączania się w działalność organów władzy publicznej oraz uzyskiwania informacji na temat jej działalności.

W sferze praktycznej wszyscy uczestnicy tworzący zarys projektu zgłosili chęć poznania technik dziennikarskich i umiejętność tworzenia (redagowania) tekstów prasowych, poczynając od prostych notatek prasowych, po duże formy dziennikarskie i publicystyczne takie jak: reportaż, felieton, artykuł publicystyczny. Ponadto posługiwania się edytorem tekstu. W ramach prakseologii skupiono się na umiejętności posługiwania się instytucjami prawa prasowego oraz przepisami zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Beneficjenci zgłosili potrzebę praktycznego poznania technik fotograficznych. W tym celu przygotowano multimedialne wykłady z czynnym udziałem każdego uczestnika projektu.

Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie - Rakoszyce

 Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie - Rakoszyce

Ponadto zorganizowano dla potrzeb warsztatów wyjazdy plenerowe, podczas których uczestnicy wykonywali fotografie pod opieką instruktora projektu, stosując przy tym poznane podczas zajęć teoretycznych techniki fotografowania.

Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie - Rakoszyce

Celem wyjazdu w plener jest przygotowanie profesjonalnego fotoreportażu, z wykorzystaniem fotografii uczestników, którzy dokonają ich prezentacji w specjalnej wkładce dziennikarskiej w gazecie „Roland”. Fotografie te, w ramach zajęć praktycznych, zostaną przez uczestników opisane, a następnie zaprezentowane na specjalnym kolegium redakcyjnym podczas którego sami uczestnicy dokonają ich wyboru do publikacji.

Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie - Rakoszyce

Warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie - Rakoszyce

W ten sposób zostaną osiągnięte cele dydaktyczne projektu, których istotnym elementem jest kształtowanie postaw obywatelskich, podniesienie edukacji na obszarach wiejskich, jak również autoprezentacja i prezentacja własnej twórczości.

(mp)

Na zdjęciach uczestnicy warsztatów podczas wyjazdu w plener fotograficzny do Karpacza – luty 2010 r.

fot. Wiktor Kalita

Źródło: Gazeta Rolland

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

*

Ankieta

Sorry, there are no polls available at the moment.

Partnerzy

Strona Rakoszyc funkcjonuje dzięki wsparciu firmy SPEC – MECH

SystemSzybkiStart.pl

Agata Różańska PHOTOGRAPHY